Բարի գալուստ
Մասնագիտություններ
Ընդունելություն բուհ
Համալսարանում գործում են 5 ֆակուլտետ հետևյալ մասնագիտություններով՝ 1.ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ   ...
Միջոցառումներ
ՈՒսխորհուրդ
1. Նախագահ–ընտրվում է  երկու տարին մեկ անգամ` ռեկտորատի համաձայնությամբ   2. Փոխնախագահ-նշանակվում ...
Կարիերայի կենտրոն
ԵԳՀ շրջանավարտների միությունը հանդիսանում է համալսարանի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում, ...