Ավագ դպրոց
Ընդունելության կարգը
  2017-2018  ուս.  տարում   դպրոցում  սովորողների  փաստացի  թիվը՝  ըստ  դասարանների    10-րդ  ...
Ավագ դպրոցի տնօրեն
Ավագ դպրոցի տնօրեն`  Ռ.Պետրոսյան    Ծնվելէ 1960թ.-ին: 1977թ.-ին ավարտել է միջ. դպրոցը ...
Լիցենզիաներ