Դիմորդ
Ընդունելության կազմակերպում
Ընդունելությունը՝ Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան, քոլեջ, ավագ դպրոց,  կազմակերպում է ...
Բակալավրիատի ընդունելություն
Մագիստրատուրայի ընդունելություն
Դպրոցի ընդունելություն
Քոլեջի ընդունելություն