Որակի ապահովում
Որակի ապահովման համակարգը ԵԳՀ-ում
    ԵԳՀ-ն իր գործունեության առաջին քսան տարիների ընթացքում (մինչև  2011 թվականը) բռնել էր ...
Որակի ապահովման կենտրոնի փաստաթղթեր
Որակի ապահովման կենտրոնի նորություններ
‹‹Դասախոսների գնահատում ուսանողների կողմից››    Փետրվարի  6-ին  ԵԳՀ որակի ...