Ընդունելություն բուհ

Համալսարանում գործում են 5 ֆակուլտետ հետևյալ մասնագիտություններով՝

1.ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  •   ֆինանսներ

2.ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  •  Իրավագիտություն

3.ԲՈՒԺԱ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  •  Անասնաբուժ-փորձագետ

4.ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  •  Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

5.ԴԻԶԱՅՆԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  •  Մոդելավորում, գրաֆիկ դիզայն
  •  Ինտերյեր, էքստերիեր

Նշված մասնագիտությունների գծով ուսուցումն իրականացվում է առկա (ստացիոնար) և հեռակա կարգով:

                                        ՈՒՍՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բակալավր առկա 4 տարի   180000-220000դրամ

Մագիստրատուրա 2 տարի  250000դրամ

Հեռակա ուսուցում՝ բոլոր մասնագիտությունների գծով  5 տարի            

                                                                                150000դրամ

 

Գործում է ուսման վարձերի զեղչման ճկուն համակարգ: ԲՈՒՀ-ի շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ: