Ավագ դպրոց - Ընդունելության կարգը

 

2017-2018  ուս.  տարում   դպրոցում  սովորողների  փաստացի  թիվը՝  ըստ  դասարանների 

 

10-րդ  դասարան-2  աշակերտ

11-րդ  դասարան-3  աշակերտ

12-րդ  դասարան-23 աշակերտ

 

    Դպրոցում  առկա  թափուր  տեղերի  թիվը՝  ըստ  դասարանների  142

 

 

<<ԵԳՀ>>  ՍՊԸ-ի  ավագ  դպրոցի  նոր  կազմավորվող  10-րդ    դասարանում  սովորել  ցանկացող  աշակերտների  դիմումն  ընդունելությունը  կատարվելու  է  սույն  թվականի  հուլիսի  1-ից  մինչև  օգոստոսի  30-ը

Երեխային /սովորողին/ դպրոց  ընդունելու  համար  ծնողը  ներկայացնում  է.

 

     Դիմում

     2 լուսանկար  3x4  չափսի

     9-րդ  դասարանի  ավարտական  վկայականի  բնօրինակը

    Սովորողի  ծննդյան  վկայականի  պատճենը՝  տնօրենի  <<իսկականի  հետ  ճիշտ  է>> մակագրությամբ

 

Երեխային /սովորողին/ ուսումնական  տարվա  ընթացքում  դպրոցից  դպրոց  10-րդ, 11-րդ, 12-րդ  դասարաններ  տեղափոխելու  համար  ծնողը  ներկայացնում  է.

 

1.     Դպրոցից  դպրոց  սովորողի /աշակերտի/ տեղափոխման  թերթիկը  /բացառությամբ  հիմնական  դպրոցից  առանձին  գործող  ավագ  դպրոց  ընդունվելիս/

2.      Տեղեկանք  ընթացիկ  գնահատականների  մասին:

3.      Սովորողի  անձնական  գործը