Քոլեջ - Քոլեջի ընդունելության կարգ

 Քոլեջի ընդունելության կարգ

 

Երևանի գյուղատնտեսական համալսարանին կից գործում է քոլեջ՝ 9-րդ դասարանի հենքիով, հետևյալ մասնագիտություններով. 

 

  • Բանկային գործ - Բանկային գործի մասնագետ,կրթության ձևը`առկա 
  • Հանրային սննդի տեխնոլոգիա-Տեխնոլոգ, առկա
  • Անասնաբուժություն-Անասնաբույժ-փորձագետ, առկա
  • Դիզայն- Դիզայներ, առկա 

 

 

Տարեկան վարձի չափը կազմում է  110 000 /հարյուր տասը հազար/դրամ:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. Ավարտական վկայական/ բնագիր /
  2. Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական /պատճեն/
  3. 6 լուսանկար /3X4 /
  4. Դիմում

 

Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են դիպլոմ և հրամանագրվում են ԲՈՒՀ` նախընտրած մասնագիտությամբ: