Քոլեջ - Քոլեջի Դիզայն մասնագիտության ավարտական քննությունները

  Սկսվել են ԵԳՀ քոլեջ Դիզայն մասնագիտության  2015-2016 ուս. տարվա ավարտական քննությունները: Դիզայն մասնագիտության ուսանողնեը կատարել են և ցուցադրել ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաներից Գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիաններ / շրիֆտ, գունատեսություն, էսքիզներ/:

  Քննությունները ընթացել են նորմալ, հանգիստ, բարձր տրամադրության պայմաններում: ԵՎ դասախոսները , և ուսանողները գիտեին, որ ուսումնառության տարիները եղել են արդյունավետուսանողները ձեռք բերած գիտելիքները և գործնական հմտությունները ստեղծագործաբար ներդրել են իրենց կատարած գործերում և վստահ ու ոգեշնչված ներկայացնում էին ցուցադրված արվեստի փոքրիկ նմուշները: