Քոլեջ - Քոլեջի Հանրային սննդի տեխնոլոգիա մասնագիտության ավարտական քննությունները

   Հանրային սննդի տեխնոլոգիա մասնագիտության ուսանողները հանձնեցին ավարտական քննություններ Հանրային սննդի տեխնոլոգիա առարկայից: Քննությանը ուսանողները պատրաստվել էին գերազանց: 

    Քննական տոմսերում ներգրավված էին հետևյալ հարցերը ՝

Բանջարեղենի նախնական մշակում 

Կարմիր և սպիտակ սոուսներ                                                          

Ձկան սննդային արժեք

Ձկների դասակարգում 

Համեմված ապուրներ 

Մսից կիսապատրաստուկների պատրաստում

Թռչնամսի բնութագրում

Ծովամթերքների մշակումը                                                                         

Սննդամթերքի ջերմային մշակման եղանակները       

Կաթնային սառը և քաղցր  ապուրներ 

 Ձկան ջերմային մշակում և այլն: