Ամբիոններ - Հումանիտար և օժանդակ առարկաների ամբիոն

Հումանիտար և օժանդակ առարկաների ամբիոն 

 Ամբիոնի վարիչ՝ Ալվարդ Հակոբյան

 Ծնվել է 1957թ. Թալինի շրջանում:

1975թ. Ավարտել է միջնակարգ դպրոցը:

1982թ. ավարտել  է  Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժինը:

1982թ. աշխատել է ‹‹Լույս›› հրատարակչությունում որպես խմբագիր:

1991թ. դասավանդել է Ակսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանում:

2000թ. աշխատել է Երևանի Կիրառական բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտում, որպես դասախոս: Միաժամանակ դասավանդել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում:

2005 թ.-ից դասավանդել է նաև Երևանի Մշակույթի համալսարանում:

2007թ. ԵԳՀ-ում Հումանիտար և օժանդակ առարկաների ամբիոնի վարիչն է:

 

Ամբիոնում դասավանդում են պատմական գիտությունների թեկնածուներ, փորձառու դասախոսներ, լեզվաբաններ:

           

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ


1.    Անահիտ Սաֆարյան
2.    Ալվարդ Հակոբյան
3.    Լուսինե Գևորգյան
4.    Հասմիկ Ամիրջանյան
5.    Քրիստինե Կարապետյան
6.    Գաբրիելյան Վիգեն
7.    Աննա  Խաչատրյան
 
                    Ամբիոնում դասավանդվող առարկաներն են՝ 


·         Հայոց լեզու և գրականություն
·         Ռուսաց լեզու 
·         Օտար լեզու
·         Հայոց պատմություն
·         Փիլիսոփայություն
·         Մշակութաբանություն
·         Քաղաքագիտություն
·         Արտակարգ իրավիճ. 1-ին բուժ. օգնություն
·         Քաղ. Պաշտպանություն և արտակարգ իրավ. Հիմնահարցեր
·         Ինֆորմատիկա
·         Ֆիզկուլտուրա