Կարիերայի կենտրոն - Կարիերայի կենտրոնի նորություններ

Փետրվարի 28-ին Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ ինտերակտիվ թրեյնինգ՝ <<Հայաստանում և արտերկրում գործատուին ճիշտ ներկայանալու հմտություններ>> խորագրով: 
Թրեյնինգին ներկա էին նաև ԵԳՀ-ի ուսանողները: